אודות

ניר שטרן
.
אתר משלים לביאור על מורה נבוכים:

https://morehnevochim.wordpress.com/ .

.

האתר העיקרי שלי הוא אדם חי
https://nirstern.wordpress.com
.
שם יש קישורים לקבוצת לימוד תלמוד שבה תוכן מה שאני לומד כעת בחברותא. וכן לאתר תלמוד מוסבר ומאמרים על ברכות, בבא קמא, גיטין, בבא מציעא, תשובות הלכתיות. ואתרים נוספים.
.
מייל
nirstern1@gmail.com