9 בהבדל היסודי בין סוג למין

האדם שייך לקבוצה של בעלי חיים הנקראים יונקים שיש לה מאפיינים ברורים המייחדים אותה מקבוצות בעלי חיים אחרות.

אמנם אצל אריסטו וההולכים בדרכו חלוקה כמו יונקים אינה נחשבת סוג. הסיבה לכך היא לפי מה שכתב פורפיריוס בהקדמה לאורגנון של אריסטו, שסוג צריך לענות על השאלה מה הוא הדבר [what a thing is] , ולא די שיענה על השאלה כמו מה הוא [what kind of a thing it is]. צריך לומר את מהותו עצמה ולא די לומר משהו אודותיו.

להיות יונק זו תכונה, זה אומר משהו עליו. אבל זה לא אומר את מהותו עצמה, אם שואלים מה הוא, או אם נחפש את ההגדרה שהיא זו שעושה אותו למה שהוא, ההגדרה היא שהוא חי חושב. חי חושב הוא המין וזה עונה בפירוט הרב ביותר על השאלה מה הוא, וגם 'חי' לחוד עונה על השאלה מה הוא רק ביתר כללות.

החלוקות שהמדע משתמש בהן אינן מהותיות. אם אדם נחשב בקבוצת בעלי חוליות, בתת־מערכה בעלי גולגולת, במערכה מיתרניים, כל אלה מאפיינים שלו שאינם הגדרת מהותו ואינם תשובה על השאלה מה הוא, אלא הם תכונות בלבד. (תכונה מבוארת בהקדמת פורפיריוס שהיא מאפיין ששייך לכל חברי הקבוצה ורק להם, אבל אינו עונה על השאלה מה הם. וכגון צחוק באדם, שהגדרת אדם היא חושב ולא צוחק. וצחוק נחשב רק תכונה.). גם מה שהתורה ממיינת בעלי חיים לפי מעלה גרה ומפריס פרסה ובעל סנפיר וקשקשת הם תכונות בלבד ולא הגדרת מהות.

מסתבר שמין הוא רק המאפיין המהותי הקרוב ביותר לפרט שאין מאפיין תחתיו, וסוג הוא המאפיין הכולל ביותר ויש רק חמישה סוגים, דומם צומח חי עצם אתרי כגון הכוכבים ועצמים שאינם גוף ואינם בגוף. וזה עוד לא התברר לי.

לפרט אינדיבידואלי אין הגדרה. אין לנו יכולת לומר במילים את ההגדרה של סוקרטס שמבדילה אותו מאפלטון. את הסוקרטסיות שבו, מה הופך אותו להיות סוקרטס ולא אפלטון.
יש לו הגדרה, שהרי הוא ואפלטון אינם כמו שתי טיפות מים שרק החומר מפריד אותן לשניים, אלא וודאי אשתו לא תסכים שיתחלף באחר, ומי שראה אותו יכיר אותו מבין אחרים. רק שההגדרה הפרטית היא בחושים ובדמיון שזוכר רשמי החושים ולא בשכל.

כמו כן איננו יכולים לומר מה ההגדרה של מין שועל שמפרידה אותו מכלב או תן וגם לא מדוב וגם לא מסוס ופרה וכן הלאה. והיא נתפסת בחוש ובדמיון שהרי אם ילד ראה פרה וראה סוס מעתה לעולם הוא יידע להבדיל ביניהם גם אם יהיו בכל מיני גדלים וצבעים וזנים שונים וכיו"ב.

ובכל זאת הגדרת מין נחשבת דבר שכלי רק שאיננו יכולים להשיג אותה, והגדרת פרט אינדיבידואלי היא דבר שאינו שכלי, וצריך עוד עיון בזה. עיין גם ברשימה 15 יותר אריכות בזה.

אמנם סוג נראה שתמיד ניתן להגדרה מילולית, וצריך עוד עיון.

.
.
.

הנה המושג 'חי', או 'בעל חיים', קיים מצד עצמו כמושג עצמאי בלי תלות האם יש בעולם סוסים וכלבים וכל בעל חיים פרטי מסויים.
הוא לא עצמאי בגלל שהפשטנו אותו בשכלנו מבעלי החיים המסויימים החיים בעולם כפרטים. הוא עצמאי במהותו מטבע בריאתו, ומשום כך אנחנו משיגים אותו כעצמאי בלי צורך בעמל של פעולת הפשטה.
אם לא היה שום בעל חיים מסויים קיים כפרט בגוף בעולם, עדיין היה קיים בעולם המושג 'חי'. רק שהוא לא היה מתפרש כסוג של עצמים פרטיים אלא כמושג שעומד בפני עצמו כעצם נטול-גוף שאינו סוג של שום דבר.
'חי' ו'בעל חיים' מובנם אחד בהקשר שאני משתמש בו כעת. אני מתכוון למושג שמשתמשים בו למיון ומבדילים בו בעלי חיים מצמחים (ולא חי היפך ממת). כמו שאומרים דומם צומח חי מדבר. באותו מובן בדיוק של 'בעל חיים'. רק כשמתכוונים לומר סוג של עצמים פרטיים שיש להם מאפיין שהם חיים רגילים לומר 'בעל חיים'. וכשמדברים על המושג בפני עצמו כמו שהיה לולא היו בעלי חיים פרטיים בעולם נוטים לומר 'חי'.
.
.

לעומת זאת המושג 'סוס', אמנם אצל אפלטון הוא גם מושג שקיים בעולם האידיאות לפני שבכלל היו סוסים פרטיים חומרים בעולם והוא אינו תלוי בהם. ואינו שונה מהמושג חי. ולא ברור לי אם אצל אפלטון היו מושגים נפרדים משמעותית למין ולסוג.
אבל אצל אריסטו כשאנו עומדים בשכלנו בעולם הארצי אנו מסתכלים במבט ארצי שבו הקיום תלוי בחומר ומתחיל מהעולם החומרי. וכמו שביארתי היטב לעיל ברשימה 5.
לכן אצלו סוס מתחיל מהעצם הפרטי בעל הגוף החומרי הוא סוס מסויים פלוני.
והמושג סוס קיומו תלוי בקיומם של הסוסים הפרטיים. הם המצע לקיומו, עליהם קיומו נשען, ולולא הם לא יתקיים המושג הכללי 'סוס', דהיינו המושג של המין.
אבל גם במבט הארצי של אריסטו המושג חי או בעל חיים יש לו קיום עצמאי נבדל מהחומר.
אריסטו מדבר על שני חלקים נפרדים של העולם, העולם השמיימי של הנמצא הראשון המופשט מחומר וכל תואר ותכונה שקודם כל הוא קיים ואחריו השכלים הנפרדים, ועל העולם שתחת גלגל הירח החומרי המורכב מארבעת היסודות ובו הקיום תלוי בקיום חומרי לפני הכל.
השכל הפועל הוא המחבר את שני העולמות האלה.
.
.
.
אמנם יש התערבות של הגופים השמיימיים בעולם הארצי. כשמין חדל ואין כח בפרטיו להתרבות הגוף השמיימי האחראי לשמור על המין פתאום בוקע ומתערב ופועל שהמין לא ייפסק.
ויש גם התערבות סדירה של הגופים השמיימיים. אביא ליקוט מקרי של קטעים על זה מאנשי העיר המעולה של אלפארבי
2017-06-13 23_50_31-אל-פאראבי דעותיהם של אנשי העיר המעולה (1).pdf _ - Foxit Reader

.

 

* *

.

2017-06-13 23_51_08-אל-פאראבי דעותיהם של אנשי העיר המעולה (1).pdf _ - Foxit Reader

.

.

* *

.
.

2017-06-13 23_52_05-אל-פאראבי דעותיהם של אנשי העיר המעולה (1).pdf _ - Foxit Reader

2017-06-14 00_29_05-אל-פאראבי דעותיהם של אנשי העיר המעולה (1).pdf _ - Foxit Reader

.

**
.

2017-06-13 23_53_09-אל-פאראבי דעותיהם של אנשי העיר המעולה (1).pdf _ - Foxit Reader

 

.
.

.

ההתערבות של הגופים השמימיים יוצרת גם לפי המבט הארצי עיגולי אור בתוך הטבע. כמו כתמי שמש מבין עננים.
זו כוונת הקטע המובא כאן. הקטע הזה אומר בפירוש שיש עצמים שהם מושאי מדע המטאפיזיקה שאין להם קיום בשום פנים, לא בדעת ולא במציאות, בתוך הטבע.
אין כוונתו שאינם קיימים כלל אלא שקיומם הוא לא בתוך הטבע, כלומר אינו חייב להיות בתוך גוף או קשור איכשהו לגוף כדי להיותיים. בעוד שהמבט של העולם הארצי הנקרא כאן טבע הוא שהיות עצם פרטי בגוף הוא התנאי היסודי ללהיות קיים, וזה חוק טבע של עולמנו זה. ומה שהם נתפסים כלא בגוף אין זה משום שהשכל הפשיט אותם אלא כך מהותם והיא לא תלויה בהפשטה.
הסוג 'חי' או 'בעל חיים' הוא כזה. לכן הוא נקרא סוג ולא מין.
לעומת זאת מין, למשל במושג 'סוס' שהוא מין של בעלי חיים, קיים בתוך גוף בטבע והוא מושג מופשט רק מכח שהשכל הפשיט אותו.
Capture+_2017-06-13-16-22-48

From:
CAMBRIDGE STUDIES IN MEDIEVAL LIFE & THOUGHT
‘ THIRD SERIES VOLUME 20
Aristotelian Aporetic Ontology in Islamic and Christian Thinkers
By Edward Booth

.

.

.
אמנם יש גם טקסט אחר של אלפארבי שבו הוא אומר שהעצם, דהיינו הסוס הפרטי או הפרה הפרטית, קיים בעצמו ולא תלוי במאומה כדי להיות קיים. לעומתו המין 'סוס' תלוי בעצמים, בסוסים הפרטיים כדי להיות קיים וקיומו נשען עליהם. והסוג 'בעל חיים' תלוי גם בעצמים הפרטיים סוס פלוני ופרה פלונית, וגם בקיום המושג של המין 'סוס' או 'פרה' כדי להיות קיים וקיומו נשען עליהם.
נדמה לי שהבאתי אותו ברשימה 5 ובכל אופן זה דיבור אריסטוטלי ידוע בכמה מקומות.
אמנם זה לא סותר.
אם לא היו בעלי חיים פרטיים ולא היו מינים של בעלי חיים, הסוג 'בעל חיים' היה קיים, אבל רק בקיום שמיימי שבמחינת הטבע ועולמנו קיים נחשב לא קיים. אצלנו אדם מת נחשב לא קיים, וגם אם רוח הרפאים שלו נצפית משוטטת לאור ירח עדיין הוא לא קיים. יורשיו יורשים אותו ואשתו נישאת לאחר, מתאבלים קוברים ושוכחים כאילו מעולם לא היה.
בשמיים וודאי הוא קיים מאוד וכל קרוביו שם שמחים לקראתו, והוא מאושר חי וקיים כמו שלא היה מימיו ומחדש חידושים בישיבה של מעלה. אבל זה עניין אחר.
הסוג בעל חיים היה קיים כמו שנשמתו של המנוח קיימת. רק בשמיים. וכאן הוא נחשב איננו.
כדי שיהיה למושג בעל חיים קיום בעולם בהכרח שיהיו בעלי חיים פרטיים ומינים של בעלי חיים. אבל אחרי שהם מביאים את המושג 'בעל חיים' להיות כאן בעולם, הוא שוכן כאן כקרן אור שמיימית הנופלת מהשמיים על הטבע. הוא לא 'בתוך' הטבע כיישות גשמית שהיא חלק ממנו. עדיין הוא צורה מופשטת ולא צורה משוקעת בחומר ומאוחדת איתו.
אלפארבי מתאר את זה שאם מין פסק מלהתרבות ויש חשש שייפסק קיומו, הגוף השמיימי הממונה לשמור עליו בוקע מהשמים כדאוס אקס מכינה, כזרוע שמיימית הנשלחת מלמעלה, ומתערב כדי לשמור על המין.
הזרוע הזו היא מושג החיים, הוא בא מהשמיים לשמור שלא ייפסק מין חי כי החיות של כל העולמות השופעת מלמעלה רוצה שיהיו חיים בעולם ויהיו בו כל מיני החייים הראויים לו באותו זמן.
.
.
.
הגדרה של עצם היא בארבעת סיבותיו. הפועל, החומר, הצורה והתכלית. אלה הסיבות שגורמות לו להיות עצם הקיים בטבע.
אמנם זה רק מתחת לגלגל הירח, בתחתונים.
הרי הנמצא הראשון לא שייכות בו כלל כל ארבעת הסיבות ואעפ"כ יש לו עצמות ויישות גם אם לא מהות.
וגם השכלים האחרים יש להם הגדרות משלהם ולא על ידי ארבעת הסיבות האלה.
כל גוף בטבע מהותו מונחת בסיבות הקיום האלה.
אמנם אביא כעת טקסט בו אלפארבי אומר שרק על מין, כמו המושג הכללי 'סוס', אנו מגדירים את קיומו ב principles of being שהם  causes by which, from which, or for which these species exist

 

לעומת זאת סוג כמו 'בעל חיים' אין לו principles of being שהרי מצד הטבע הוא כמו לא קיים כיוון שהוא עצם נטול חומר במהותו. אלא יש לו הגדרות אחרות המלמדות עליו אבל לא לוכדות את עצם קיומו. אלפארבי קורא להן principles of instruction. הם דברים שמורים, מלמדים, מראים, מצביעים לעבר, נותנים ידיעה, אבל הם לא סיבת עצם קיומו כך שכל קיומו מונח בהם. כי מהלך כזה כלפי ארבעת הסיבות שייך רק לגופים טבעיים ארציים המורכבים מאחדות של חומר וצורה, ולא לצורות טהורות אע"פ שהן רוכבות על חומר כלשהו כדי לשוטט בעולם (עיין תוספת ביאור בצורות טהורות הרוכבות על חומר אבל הן לא חלות בו ברשימה על דבר המעמיד).

.

.

והנה הטקסט המופלא הזה
2017-06-14 00_56_31-farabi-pl-aris.pdf - Foxit Reader
מתוך הספר The Attainment of Happiness מאת החכם אבונצר אלפארבי. עמ' 15.
.
.
יש עוד עניין נורא בקטע הזה. אלפארבי אומר שאם נדע על הסוס רק את ארבעת הסיבות, הפועל החומר הצורה והתכלית, נדע מה הוא. אבל לא נדע למה הוא.

כלומר נדע מה קיים כאן, נדע מהו סוס. אבל אם נשאל למה קיים סוס בעולם, על זה נשיב מי יודע, תשאלו את מי שברא אותו. רק הוא יודע מה הטעם שהוא קיים.
בתורה זה נקרא טעמי תורה והוא תורת הסוד. הכל לומדים מהו בשר בחלב. אבל אם נשאל למה כתב הבורא בתורתו מצוות בשר בחלב לא נוכל לענות. זה שייך לטעמי תורה. טועמיה חיים זכו. זה דורש מדרגה אחרת של פעולת השכל באחדות עם הדמיון על דרך נבואה (כמו שביארתי בפירוט רב בהקדמה השנייה לביאור על מו"נ) שיש בה חוויית חושים ולכן זה נקרא טעם.
וכאן אלפארבי אומר שאם נשיג בשכל את המושג 'חי' ככל שניתן, לא בארבעת הסיבות של ההיות הטבעי אלא בהצבעה עליו לחזות בו בשילוב שכל ודמיון, ומשם נבוא להתבונן בסוס, ונראה איך ארבעת סיבות הקיום החומרי של הסוס מתאימות להכרתנו במושג 'חי', אז נדע למה הסוס קיים ולא רק מהו סוס.  נראה את הנביעה של הגדרת הסוס ממקור החיים ונטעם למה יש סוס.

.

.

ועיין עוד בזה ב The Attainment of Happiness בסוף עמ' 84, הוא כבר בספר אחר, על אריסטו, בפסקה 7, שנדפס ביחד עם הספר על השגת האושר.

2017-06-22 11_53_19-farabi-pl-aris.pdf - Foxit Reader2017-06-22 11_56_52-farabi-pl-aris.pdf - Foxit Reader

ועיין עוד שם גם בסוף עמ' 98 ותחילת 99.

 

 

.
.
.
בספר ה Isagoge, ההקדמה של פורפירי לספרי הלוגיקה של אריסטו, הוא כותב:
I shall refuse to say whether genus and species [these are two kinds of universal] are subsistent or located only in naked concepts. And if subsistent, whether they are corporeal or incorporeal, and if incorporeal whether separate from sensible things or subsisting in them or around them. That business is very deep and requires a greater examination.
כעת הדברים היסודיים המפורסמים האלה, שנשברו עליהם קולמוסים רבים במשך מאות שנים, מקבלים אור חדש. כי כל הצדדים של הספק שהוא מעמיד יש נקודת הסתכלות שממנה הם נכונים, וכמו שהתבאר. וזו כוונתו שהעניין הזה של ריבוי נקודות ההסתכלות הוא עמוק ולא ניתן להבין בשכל שטחי אלא על ידי שחיים את זה ונמצאים שם, ואין מקומו בספר לימוד ללוגיקה.
.
.
.
.
בשולי הדברים אני מצרף עוד טקסט שבעיני הוא מעניין של המלומד האב ד"ר Edward Booth מקיימברידג', שחביבים עלי דבריו. הוא מדבר על אותו קטע שהבאתי מאלפארבי, על ההתאמה בין הידע על הסוג לידע על המין, ורואה בהתאמה הזו אמירה שמייחסת זהות לפחות מבנית בין המציאות הרוחנית למציאות הגשמית. ודן בשאלות ובהשלכות. הוא גם מביא מאל פאראבי שבישים מתימטיים לא תהיה ההבחנה שעשה כאן בין מין לסוג.
.
מתוך:
Aristotelian Aporetic Ontology in Islamic and Christian Thinkers

Aristotelian Aporetic Ontology in Islamic and Christian Thinkers עמודים 103-105

.

.

.

עיין ברשימה 15, פסקה 2 [מהפסקאות שחילקתי את הטקסט של פורפיריוס] שם נתבאר שפורפיריוס אמר שני הסברים בשאלה מהו סוג.

אני מעתיק משם:

בביאור אבן רושד על הקדמת האורגנון פרק שני כתב:
2017-06-27 19_24_07-אבן רשד על ההקדמה וספר המאמרות פינס.pdf _ - Foxit Reader

 

לקמן בפסקה 3 [מהפסקאות שאני חילקתי כאן את הטקסט] אומר פורפיריוס שני הסברים שונים לגבי השאלה מה הוא סוג.

ההסבר הראשון שהוא אומר הוא שמין הוא הוא מה שהדברים הכלולים בו נבדלים זה מזה רק במספר ולא בהגדרה. כלומר מה שכלול במין הוא הפרט האינדיבידואלי שאין לו הגדרה. וכגון ראובן או שמעון הם הפרטים ומה שכולל אותם שהם ממין האדם שהגדרתו חי מדבר.

אם יש יותר משתי דרגות הכללה, למשל כל העצמים בעלי חומר יהיו סוג עליון (הכולל דומם צומח חי וגופים פניניים כגון גלגלים וכוכבים), 'בעלי חיים' יהיה נחשב מין תחת הסוג העליון שהוא 'עצם חומרי', ומצד שני 'בעלי חיים' יהיה נחשב סוג ביחס למינים שתחתיו שהם אדם וסוס ושור וכיו"ב [קיצרתי כאן את הדוגמה שפורפיריוס מביא]. באופן כזה 'בעל חיים' יהיה גם סוג וגם מין, סוג ביחס למה שתחתיו [מיני בעלי החיים] ומין ביחס למה שמעליו [כל העצמים החומריים]. לפי ההגדרה שנאמרה כאן שמין הוא רק אם הדברים שכלולים בו נבדלים זה מזה רק במספר ולא בהגדרה הרי 'בעל חיים' לא יכול להחשב מין כלל גם לא ביחס לכלל העצמים.

זהו גם ההסבר שפורפיריוס אומר כאן.

בהמשך בפסקה 3 פורפיריוס מביא הסבר נוסף שאומר שמין הוא מה שנכלל בסוג שמעליו וגם אם הוא בעצמו כולל תחתיו מינים ולא רק פרטים עדיין הוא נחשב מין. לפי ההסבר הזה 'בעל חיים' יוכל להחשב מין ביחס למה שכולל אותו שהוא 'עצמיים חומריים'.

.

אבן רושד אומר כאן שאבונצר (אלפארבי) סובר כמו ההגדרה הראשונה שהובאה כאן שמין פירושו מה שכולל תחתיו פרטים אינדיבידואלים שנפרדים רק במספר, ולא כמו ההגדרה שאמר פורפיריוס לפנים (בהמשך).

כמובן אבונצר לא יכול לשלול שאנו מדברים על מדרגות רבות של הכללה. וכגון [זו הדוגמה המלאה של פורפיריוס] שהעצם (בין חומרי בין נטול-גוף) הוא סוג כללי, ותחתיו יש מין של עצמים חומריים (כולל גם את הגלגלים והכוכבים) ולצידו גם מין של עצמים נטולי חומר. ועצמים חומריים הוא מין ביחס למה שמעליו וסוג ביחס למה שמתחתיו שהוא מין הדברים שהם בעלי נפש (כולל את בעלי החיים וגם את הגלגלים והכוכבים והמלאכים) ולצידו מין הדברים שאינם בעלי נפש כגון הדוממים. ומין בעלי הנפש כולל תחתיו את מין בעלי החיים ולצידם את מין הגלגלים, ומין בעלי החיים כולל את מין המדבר כלומר חושב (כולל את בני האדם והמלאכים) ולצידם מין החיים שאינם חושבים. מין המדבר כולל את האדם ולצידו המלאכים. תחת מין האדם יש רק בני אדם פרטיים ראובן ושמעון.

זה ההסבר השני שאמר פורפיריוס על המין, ובוודאי אי אפשר לומר שאינו נכון. וצריך להבין למה אבונצר שלל את ההסבר הזה.

לפי ההסבר שהכריע כמוהו אבונצר יכולים להיות רק שני כוללים, מין וסוג, ולא עוד מדרגות נוספות ביניהם. שהרי המין הגדרתו שהוא כולל רק פרטים אינדיבידואלים (דהיינו שנבדלים רק במספר ולא בהגדרה) ואם כן מה שכולל את המין הוא סוג שאינו יכול להיות מוגדר כמין כי הוא כולל דברים שנבדלים זה מזה בהגדרה ולא במספר, כיוון שהסוג אינו יכול להיות מוגדר כמין אי אפשר שיהיה נכלל בסוג גבוה ממנו. אלא הוא סוף מדרגות המיון.

בסוף פסקה 2 שם אבן רושד מעיר על פורפיריוס שהוא החסיר בהסבר כי לא כתב שההסבר הראשון שסוג הוא מה שכולל דברים שנבדלים רק במספר ויש רק סוג ומין ולא דרגות ביניים, הוא ההסבר היותר אמיתי. עיין שם.

אמנם יש לדייק שאבונצר אמר שהוא מדבר על הגדרת הסוג ה'אמיתי'. כלומר הוא מודה שאפשר להשתמש בלשון סוג גם כשיש הרבה מדרגות זו מעל זו, רק שזה לא ההסבר האמיתי לסוג אלא הסבר שאינו קולע לעומק האמת.

.

.

העניין בזה שאם אנו שואלים על אדם פרטי מה הוא, לפי ההסבר השני של פורפיריוס יש לנו כמה תשובות (כאן אני נאמן לדוגמה של פורפיריוס): האחת שהוא עצם (בין חומרי בין נטול-גוף), השנייה שהוא עצם חומרי (כולל גם גלגלים), השלישית שהוא עצם בעל נפש (כולל בעלי חיים וגם גלגלים), הרביעית שהוא חי, החמישית שהוא חי חושב (כולל גם מלאכים) השישית והסופית שהוא חי חושב בן תמותה.

אם מתבוננים היטב ובעמקות, רואים שיש חילוק בין התשובות האלה.

התשובות שהוא עצם או עצם חומרי כלליות מדי מכדי שיאמרו משהו משמעותי על מהותו. התשובות שהוא בעל נפש במובן שכולל גם גלגלים או חי חושב במובן שכולל גם מלאכים היא יותר תכונה מאשר הגדרת מהות, ומלבד זאת היא גם כללית מדי. רק התשובות שהוא חי ושהוא חי חושב באמת אומרות מה הוא, רק הן אלו שבאמת מכוחן הוא מה שהוא.

אגב אבן רושד העיר כאן שהחלוקה ל'חי חושב' שכוללת גם מלאכים אפשר לומר שאינה נכונה אם חשיבת המלאכים וחשיבת האדם אינה אותה חשיבה. לפי דברי אבן רושד לא נצטרך לומר שהגדרת האדם היא חי חושב בן תמותה אלא רק חי חושב. וזה מסתבר יותר כי חי חושב הוא עצם מהותו ובן תמותה הוא רק תכונה המבדילה אותו ממלאכים ואינה ראויה להיכלל בהגדרתו. וכן באריסטו הגדרת אדם היא חי חושב ולא חי חושב בן תמותה (עוד העיר כאן אבן רושד שמי שסבור שבקטגוריות עוסקים רק בעצמים בעלי חומר יתחיל את המיון מעצם חומרי ולא מעצם כללי שכולל עצמים חומריים ושאינם חומריים).

בוודאי כל התשובות אמיתיות, זה לחוד לא מספיק, גם לומר שהוא צוחק זה אמיתי וזו בוודאי רק תכונה ולא תשובה לשאלה מה הוא.  בוודאי בכל התשובות יש אמירה על מה הוא ולא רק אמירה של דברים אודותיו, אבל זו אמירה קלושה יחסית לאמירה של חי ושל חי חושב.

לו יצוייר שאין אדם בעולם ואנו באים לברוא אדם. ניקח את מהות החיים שנובעים ממקור החיים וניתן בחיים עצמם שכל אלוהי עליון שיכול להשיג את המושכלות העליונות ולהתאחד איתן, ומזה ניצור אדם. מה שהוא עצם או עצם חומרי או עצם בעל נפש אפשר להתעלם ממנו כאן.

זה ההסבר למה ההסבר הראשון של פורפיריוס הוא היותר אמיתי בעיני אלפארבי ואבן רושד.

.

.

 

נראה לעניות דעתי שהנה יש בעולם העליון צורות מופשטות מחומר. והם הולכות ושורות בחומר יותר ויותר עד שמשתקעות בחומר, עד שכמעט נעלמות בו ונחשכות מחושכו. החומר הוא העדר של צורה, והצורות הולכות ונעדרות עד מדרגה שבה כמעט ולא היו קיימות.

המדרגות של עד כמה הצורה נקשרת בחומר, מתחילות מצורה מופשטת מגוף שרק יכולה להיות מושגת לבני אנוש שבחומר משכנם מכח שהיא חקוקה בשכל הפועל, שאינו חומר אבל הוא מה שמקשר את העליונים עם עולם החומר, וחקיקה זו היא תחילת התגלותה לעולם התחתון.

משם יש צורה ששרויה בחומר פניני [החומר החמישי, האתר] ויוצרת עצם פניני מושלם ואחד כגון השמש והירח.

ומשם חי וצומח ודומם. כל אחד מהם נבדל בעד כמה הצורה הולכת ונשקעת בתוך החומר. הצורה היא חיים, וככל שהיא משוקעת בחומר החיים שבה ניכרים פחות עד הדומם שנראה בחיצוניותו כאילו אינו חי כלל.

גם באדם שהוא העליון מבין החיים הצורה שבו היא החיים שבו נעלמת הרבה כיוון שיש בו גם הרבה דומם הוא הבשר והדם וגם צומח יש בו. רק מעט מהחיים שבו הם מעל להיות שקועים בבשר ובכוחות הצומח שבו ונגלים קצת. ובצמח פחות ובדומם נעלמו ורק בעומק הפנימיות ניתן לגלותם. ולעתיד יתגלו וכמו שאומר הפסוק אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה ולמדו מזה חז"ל שקורות ביתו של אדם מעידים בו.

חלוקה זו היא השגה שבאה מעולם העליון, היא מהצד שהעולם העליון כבר מונח בו שישפיע לעולם התחתון וישתלשל למטה. ולכן היא קיימת בפני עצמה להשגת השכל ואינה תלויה בהימצאות הפרטים האינדיבידואלים שקיומם חומרי. והשורש של החלוקה הזו הוא דווקא בחמש מדרגות אלה שהן עצמיות למהות החלוקה ויש כמובן הרבה דרגות ביניים אבל הן פרטים של חמש מדרגות יסודיות אלה.

לעומת זאת המינים הם חלוקות שמשוקעות בחומר והן מצד העולם התחתון הארצי ולכן רק מין האדם גדרו ברור שהוא השכל אבל ההבדל בין מין הסוס למין הפר משוקע בחומר ואין השכל יכול לעמוד עליו. ועל המינים אמר אריסטו שהם מוגדרים בארבעת השאלות פועל צורה חומר ותכלית, ועל המאפיינים של מינים ושל פרטים אמר שהמאפיינים הכלליים אינם קיימים בפני עצמם בקיום עצמאי כמו שאמר אפלטון אלא הם נשענים בקיומם על הקיום החומרי של הפרטים וכמו שהארכתי יותר ברשימה 5.

.

.

 

תגובה אחת בנושא “9 בהבדל היסודי בין סוג למין

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.