קטגוריה: אבן סינא

67 אבן סינא – הרמיזות וההערות א – חלק א פרקים 1-16 (ביאור גדול בעניין הבוהו)

הרמיזות וההערות א – פרקים 1-16 (ביאור גדול בעניין הבוהו)

הרמיזות וההערות ("אל-אשאראת ואל-תנביהאת" Remarks and Admonitions) חלק שני ושלישי (פיזיקה ומטאפיזיקה), מאת אבן סינא.

הספר נמצא כאן: הרמיזות וההערות מאת אבן סינא – חלקים ב'-ג' (הספר עצמו מתחיל מעמ' 59)

כדאי ללמוד גם את ההערות, יש בהן מובאות מאירות עיניים מהפירוש של אל טוסי. לנוחות אני מעלה כאן קובץ שבו רק ההערות, כדי שיהיה אפשר להסתכל בהן תוך כדי לימוד לצד הטקסט (הן נדפסו כולן בסוף הספר ולא נוח כל פעם לדפדף לשם).

כל מה שכתבתי עד כאן ב"עיונים בפילוסופיה אריסטוטלית" נכתב לפני כתיבת ההערות על המורה נבוכים. אחרי כתיבת רשימה 66 לעיל בבלוג זה, עסקתי כתשעה חודשים בכתיבת ההערות על המורה נבוכים, וכעת אחרי סיום ההערות על המורה נבוכים אני מתחיל בכתיבה על הספר "הרמיזות וההערות" של אבן סינא. הספר של אבן סינא מקביל למורה נבוכים בהרבה דברים אבל מדבר באופן יותר מופשט וקשה להבנה, ומעמיק יותר. הכתיבה כאן מבוססת על מה שכתבתי בהערות על המורה נבוכים. היא מעבר פעם שנייה על אותם עניינים ויש בה תוספת עומק והבנה.  הסדר הנכון הוא ללמוד את ההערות על המורה נבוכים ואחריו את הביאורים על "הרמיזות וההערות" של אבן סינא שמתחילים ברשימה זו. 

להמשיך לקרוא "67 אבן סינא – הרמיזות וההערות א – חלק א פרקים 1-16 (ביאור גדול בעניין הבוהו)"

66 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה ד (בדעת המורה נבוכים לגבי קדמות העולם)

הקדמה כללית על אבן סינא יש לעיל רשימה 63.

דברי אבן סינא לא קלים להבנה ואני ממליץ ללמוד לפי הסדר, החל מרשימה 63.

הספר שאני עוסק בו כאן הוא ספר הריפוי חלק הפיזיקה. הוא נמצא כאן:

The Physics of The Healing I-II

 

להמשיך לקרוא "66 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה ד (בדעת המורה נבוכים לגבי קדמות העולם)"

65 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה ג (מקום וזמן. ביאור עמוק ויסודי בהרבה יסודות כלליים חשובים, עיין בתגיות)

הקדמה כללית על אבן סינא יש לעיל רשימה 63.

דברי אבן סינא לא קלים להבנה ואני ממליץ ללמוד לפי הסדר, החל מרשימה 63.

הספר שאני עוסק בו כאן הוא ספר הריפוי חלק הפיזיקה. הוא נמצא כאן:

The Physics of The Healing I-II

ברשימה הזו לא התבאר הרבה מדברי דברי אבן סינא, אלא מתוך התחלה של נסיון לעיין בדבריו על המקום כתבתי ביאור יסודי וכללי על עניין המקום, ומזה נמשך ביאור חשוב להרבה יסודות גדולים, וביאור בפיזיקה של אריסטו ספר ד פרקים ג ד.

להמשיך לקרוא "65 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה ג (מקום וזמן. ביאור עמוק ויסודי בהרבה יסודות כלליים חשובים, עיין בתגיות)"

64 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה ב (ביאור בעניין הגדרת התנועה)

הקדמה כללית על אבן סינא יש לעיל רשימה 63.

דברי אבן סינא לא קלים להבנה ואני ממליץ ללמוד לפי הסדר, החל מרשימה 63.

הספר שאני עוסק בו כאן הוא ספר הריפוי חלק הפיזיקה. הוא נמצא כאן:

The Physics of The Healing I-II

להמשיך לקרוא "64 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה ב (ביאור בעניין הגדרת התנועה)"

63 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה א

הקדמה כללית לאבן סינא

באנגלית הוא נקרא לרוב כשמו בגרסה הלטינית Avicenna ולפעמים גם Ibn Sina. חי בפרס בשנים 1037–980.

ביחד עם אלפראבי שחי כמאה שנה לפניו (872-950) ואבן רושד שחי כמאה וארבעים שנה אחריו  (1198 – 1126) נחשב אחד משלושת גדולי הפילוסופים המוסלמים שהלכו בדרכו של אריסטו (להזכיר, הרמב"ם חי בערך בזמנו של אבן רושד, בשנים  1138-1204).

להמשיך לקרוא "63 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה א"