קטגוריה: ביאור אבן רושד על הקדמת האורגנון

16 ביאור אבן רושד על הקדמת האורגנון מפרק ג עד סוף ההקדמה

זהו המשך של רשימה 15 – ביאור על הקדמת האורגנון, כאן תבואר ההקדמה עד תומה.

האורגנון הוא קובץ ספרים של אריסטו בנושא לוגיקה ונחשבו בעת העתיקה כמבוא היסודי לתורת אריסטו. הספר הראשון של אריסטו מהאורגנון הוא הקטגוריות.

להמשיך לקרוא "16 ביאור אבן רושד על הקדמת האורגנון מפרק ג עד סוף ההקדמה"

15 ביאור אבן רושד על הקדמת האורגנון פרקים א ב

האורגנון הוא קובץ ספרים של אריסטו בנושא לוגיקה ונחשבו בעת העתיקה כמבוא היסודי לתורת אריסטו. הספר הראשון של אריסטו מהאורגנון הוא הקטגוריות.

בימי הביניים נקרא האורגנון בעברית "כל מלאכת הגיון" וספר הקטגוריות נקרא "ספר המאמרות"
פורפיריוס הוסיף הקדמה שהתקבלה כחלק מהאורגנון.

הטקסט באנגלית הוא הנוסח המקורי מתורגם מיוונית.

אבן רושד השתמש בתרגום לערבית וחלק מהדברים של פורפיריוס בהקדמה ושל אריסטו בקטגוריות ובשאר הספרים מסר בניסוח שלו או בשינויים שלו לניסוח המקורי, ולפעמים גם הוסיף ביאור קצר מאוד משלו בין הדברים.

חיבור זה של אבן רושד נקרא הביאור האמצעי, והוא תורגם לעברית ימי ביניימית על ידי רבי יעקב אנטולי חתנו של רבי שמואל אבן תיבון, מתרגם המורה נבוכים ועוד ספרים חשובים.

בכוונתי לצרף את דברי אבן רושד המתורגמים לעברית עם המקור המתורגם לאנגלית, ומדי פעם להוסיף ביאור על דרך מבוא שעוסק יותר בהצגת השאלות ופחות בפתרונן.

להמשיך לקרוא "15 ביאור אבן רושד על הקדמת האורגנון פרקים א ב"