קטגוריה: הפיזיקה של אריסטו

42 הערות על הפיזיקה של אריסטו – ספר ו

הטקסט נמצא כאן: התרגום של המהדורה שבעריכת W.D.Ross. יש ברשת גם אפשרות להוריד צילום של הספר המודפס של מהדורת רוס כאן (כל שאר הכרכים גם נמצאים שם).

.

כאן התרגום לאנגלית של וויקסטיד וקורנפורד.

פיזיקה וויקסטיד-קורנפורד כרך א ספרים I-IV

פיזיקה וויקסטיד-קורנפורד כרך ב ספרים V-VIII

.

על ספר ז' לא כתבתי. על ספר ח' כתבתי בביאור על מורה נבוכים, בביאור על הקדמה כ"ו של לחלק שני. פרקים א'-ה' כאן, ופרקים ה'-ח' כאן.

להמשיך לקרוא "42 הערות על הפיזיקה של אריסטו – ספר ו"

41 הערות על הפיזיקה של אריסטו – ספר ה

הטקסט נמצא כאן: התרגום של המהדורה שבעריכת W.D.Ross. יש ברשת גם אפשרות להוריד צילום של הספר המודפס של מהדורת רוס כאן (כל שאר הכרכים גם נמצאים שם).

.

כאן התרגום לאנגלית של וויקסטיד וקורנפורד.

פיזיקה וויקסטיד-קורנפורד כרך א ספרים I-IV

פיזיקה וויקסטיד-קורנפורד כרך ב ספרים V-VIII

.

להמשיך לקרוא "41 הערות על הפיזיקה של אריסטו – ספר ה"

40 הערות על הפיזיקה של אריסטו – ספר ד (בסופו דיון מקוצר בהגדרת הזמן)

הטקסט נמצא כאן: התרגום של המהדורה שבעריכת W.D.Ross. יש ברשת גם אפשרות להוריד צילום של הספר המודפס של מהדורת רוס כאן (כל שאר הכרכים גם נמצאים שם).

.

כאן Aristotle-Physics-Books-III-and-IV צילום הספר המודפס של התרגום שבעריכת הפילוסוף החשוב Ackrill.

.

כאן התרגום המשובח לאנגלית של וויקסטיד וקורנפורד, עם הקדמות טובות לכל פרק.

פיזיקה וויקסטיד-קורנפורד כרך א ספרים I-IV

פיזיקה וויקסטיד-קורנפורד כרך ב ספרים V-VIII

.

להמשיך לקרוא "40 הערות על הפיזיקה של אריסטו – ספר ד (בסופו דיון מקוצר בהגדרת הזמן)"

39 הערות על הפיזיקה של אריסטו – ספר ג' פרקים א'-ג' (ביאור במורה נבוכים א' ו')

הטקסט נמצא כאן: התרגום של המהדורה שבעריכת W.D.Ross. יש ברשת גם אפשרות להוריד צילום של הספר המודפס של מהדורת רוס כאן (כל שאר הכרכים גם נמצאים שם).

.

כאן Aristotle-Physics-Books-III-and-IV צילום הספר המודפס של התרגום שבעריכת הפילוסוף החשוב Ackrill.

.

כאן התרגום המשובח לאנגלית של וויקסטיד וקורנפורד, עם הקדמות טובות לכל פרק.

פיזיקה וויקסטיד-קורנפורד כרך א ספרים I-IV

פיזיקה וויקסטיד-קורנפורד כרך ב ספרים V-VIII

.

.

כאן נמצא פירוש אבן רושד לספר השמע הטבעי

בעברית של ימי הביניים הפיזיקה נקראת "ספר השמע הטבעי" (תרגום מילולי של השם היווני), ולפעמים נקרא בקיצור "השמע הטבעי" או "ספר השמע".

.

פירוש תומס אקוינס נמצא כאן)

להמשיך לקרוא "39 הערות על הפיזיקה של אריסטו – ספר ג' פרקים א'-ג' (ביאור במורה נבוכים א' ו')"

38 הערות על הפיזיקה של אריסטו – ספר ב' (ביאור עמוק בארבעת הסיבות של אריסטו)

הטקסט נמצא כאן: התרגום של המהדורה שבעריכת W.D.Ross. יש ברשת גם אפשרות להוריד צילום של הספר המודפס של מהדורת רוס כאן (כל שאר הכרכים גם נמצאים שם).

.

כאן צילום הספר המודפס של התרגום של הפילוסוף החשוב Ackrill.

יש תרגום משובח לעברית של שני הפרקים הראשונים, נאמן למקור ומפרש כאחת, עם ביאור מחכים ומפורט לפרק א', מאת הפרופ' יהודה לנדא. נדפס בהוצאת מאגנס.

.

כאן נמצא פירוש אבן רושד לספר השמע הטבעי

בעברית של ימי הביניים הפיזיקה נקראת "ספר השמע הטבעי" (תרגום מילולי של השם היווני), ולפעמים נקרא בקיצור "השמע הטבעי" או "ספר השמע".

.

פירוש תומס אקוינס נמצא כאן)

להמשיך לקרוא "38 הערות על הפיזיקה של אריסטו – ספר ב' (ביאור עמוק בארבעת הסיבות של אריסטו)"

37 הערות על הפיזיקה של אריסטו – ספר א'

הטקסט שהשתמשתי הוא התרגום של R. P. Hardie ו R. K. Gaye, והוא חלק מהמדורה האוקספורדית הקלסית שבעריכת W. D. Ross. הטקסט נמצא כאן: התרגום של המהדורה שבעריכת W.D.Ross. יש ברשת גם אפשרות להוריד צילום של הספר המודפס של מהדורת רוס כאן (כל שאר הכרכים גם נמצאים שם).

.

כאן צילום הספר המודפס של מהדורת Ackrill שבה יש תרגום מדוייק ופירוש מפורט. לא השתמשתי בתרגום הזה כיוון שהוא עקבי מאוד במונחים ונאמן למבנה המשפט היווני, עד שהוא קשה לקריאה. יש מילים ביוונית שיש להן כמה מובנים, ולכל מובן יש מילה אחרת באנגלית, שגם לה כמה מובנים, כך שלפעמים שמירה על עקביות בתרגום המונחים גורמת למשפטים שקשה להבין ולפעמים גם להבנה מוטעית Aristotle-Physics-Books-I-and-II-Clarendon (שלושת הפרקים הראשונים הם ממהדורת Ackrill, ורק מהפרק הרביעי עברתי למהדורת רוס)

אמנם טוב להסתכל גם בתרגום הזה, כיוון שהתרגום במהדורת רוס מכניס פרשנות לתרגום ולא מאפשר פרשנויות אפשריות אחרות.

יש תרגום משובח לעברית של שני הפרקים הראשונים, נאמן למקור ומפרש כאחת, עם ביאור מחכים ומפורט לפרק א', מאת הפרופ' יהודה לנדא. נדפס בהוצאת מאגנס.

.

כאן נמצא פירוש אבן רושד לספר השמע הטבעי

וכן כאן (עם אפשרות חיפוש):

 

בעברית של ימי הביניים הפיזיקה נקראת "ספר השמע הטבעי" (תרגום מילולי של השם היווני), ולפעמים נקרא בקיצור "השמע הטבעי" או "ספר השמע".

.

פירוש תומס אקוינס נמצא כאן)

להמשיך לקרוא "37 הערות על הפיזיקה של אריסטו – ספר א'"