קטגוריה: 22 ביאור על הקטגוריות של אריסטו. מפרק ט' עד הסוף.