קטגוריה: קיצור ספרי אריסטו על הטבע

47 קיצור ספרי אריסטו על הטבע – מטארולוגיה וליקוטים

קיצור ספרי אריסטו על הטבע (ומעט הערות)

לא שיניתי את לשון אריסטו, רק בחרתי את הקטעים שלצורך הקדמה למורה נבוכים (וכן לתנ"ך חז"ל וספרי קבלה, שחלק מדבריהם העמוקים מתייחסים לתפישת הטבע שלהם כמשל או כהשתקפות של התפישה העמוקה) חשוב לזכור אותם.

בעיקר השמטתי את הדיונים בדעות קודמיו והחקירות, והשארתי את המסקנות. כדאי מאוד לקרוא הכל, לראות איך אדם לבד, בלי שותפים למחקר, בלי ספרים ובלי כלים, מתבונן על כל העולם אשר סביבו, מהגלגל העליון עד הרמשים, ורואים מאופן התבוננותו איך הוא הרגיש שצורת האדם שלו תלויה בזה. וכן להכיר את תפישת העולם הפיזי של הקדמונים ביחס אל העולם, שאם מקשיבים יש בה גם ללמד על התפישה הקיומית שלהם בתוך העולם.

בפיזיקה אריסטו עוסק בעיקר ב"מעשה בראשית", ובמטאפיזיקה הוא מגיע לנגיעה ברמז ל"מעשה מרכבה". בפיזיקה הוא מתבונן בעומק הטבע, ומשיג באמצעותו את מה שמעבר לו, את מקורו, את התנועה, האינסוף, ההוויה והמניע הראשון. במטאפיזיקה הוא מייסד את התפישה האנושית באל ובבריאה מכח צלם האלוהים שבאדם. וכמו שהארכתי ברשימות האחרות העוסקות בזה. כאן זה חלק של אותה חקירה, להתבונן לכל הכיוונים, לראות את הכלל שהאדם הוא פרט שלו, להשתמש בשכל האנושי בכל יכולותיו ורבדיו.

.

.

מטארולוגיה ספר א

https://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/meteorology/book1.html

או כאן

פירוש תומס אקווינס כאן

להמשיך לקרוא "47 קיצור ספרי אריסטו על הטבע – מטארולוגיה וליקוטים"