קטגוריה: דיאלוגים של אפלטון

35 מעט הערות על החוקים מאת אפלטון (ובאגרת השביעית). התנועה יסוד ההוויה

הקדמה לחוקים:

להמשיך לקרוא "35 מעט הערות על החוקים מאת אפלטון (ובאגרת השביעית). התנועה יסוד ההוויה"

34 מעט הערות על הפוליטיאה מאת אפלטון

הספר של קורנפורד על הפוליטיאה, ובו תרגום ופירוש משובחים נמצא כאן

התרגום של אלן בלום נמצא כאן

# בעומק הבנת יסוד המוסר.

פוליטיאה ספר א' עמ' 339 [בעימוד הסטנדרטי]

להמשיך לקרוא "34 מעט הערות על הפוליטיאה מאת אפלטון"

33 מעט הערות על הדיאלוגים המוקדמים של אפלטון (הקדמה לתוכן הדיאלוגים של אפלטון. ביאור למה אני מערב דברים של אפלטון אריסטו חז"ל רמב"ם חכמי קבלה ואחרים)

פרוטגורס עמ' 329-332 [בעימוד הסטנדרטי שבכל המהדורות]

הקדמה לדיאלוגים האפלטוניים. מבאר שהנושא שלהם הוא היחס בין אחדות לריבוי

להמשיך לקרוא "33 מעט הערות על הדיאלוגים המוקדמים של אפלטון (הקדמה לתוכן הדיאלוגים של אפלטון. ביאור למה אני מערב דברים של אפלטון אריסטו חז"ל רמב"ם חכמי קבלה ואחרים)"

32 מעט הערות על פיידרוס מאת אפלטון (נצחיות הנפש בבעלי חיים ובאדם)

Phaedrus

By Plato

להמשיך לקרוא "32 מעט הערות על פיידרוס מאת אפלטון (נצחיות הנפש בבעלי חיים ובאדם)"

29 מעט הערות על סופיסטן מאת אפלטון (בעניין בכח ובפועל כהבנה יסודית ומוכרחת של מושג ה'יש'. במקורות העיוניים של תורת האידיאות. בחמשת הקטגוריות של אפלטון. בעומק היחס בין הבורא לנבראים – היש והאין)

Sophist

By Plato

Written 360 B.C.E

Translated by Benjamin Jowett

להמשיך לקרוא "29 מעט הערות על סופיסטן מאת אפלטון (בעניין בכח ובפועל כהבנה יסודית ומוכרחת של מושג ה'יש'. במקורות העיוניים של תורת האידיאות. בחמשת הקטגוריות של אפלטון. בעומק היחס בין הבורא לנבראים – היש והאין)"

28 מעט הערות על תאיטיטוס מאת אפלטון (העמקה בתורת האידיאות ומקורה. חכמה ובינה)

Theaetetus

By Plato

Written 360 B.C.E

Translated by Benjamin Jowett in 1871

להמשיך לקרוא "28 מעט הערות על תאיטיטוס מאת אפלטון (העמקה בתורת האידיאות ומקורה. חכמה ובינה)"

27 מעט הערות על המשתה מאת אפלטון (ביאור בעניין הארוס כיסוד המציאות)

הטקסט הועתק מכאן

נעזרתי גם בתרגום של Fowler שנמצא כאן, בתרגום של מהדורת Cooper ובתרגום המדוייק וכמעט מילולי של Seth Benardete שנמצא כאן.

להמשיך לקרוא "27 מעט הערות על המשתה מאת אפלטון (ביאור בעניין הארוס כיסוד המציאות)"

26 מעט הערות על מנון מאת אפלטון (האם אדם יכול לעשות רע מבחירה. על יחוס רצון לאל)

הטקסט הועתק מכאן

נעזרתי גם בתרגום של Lamb שנמצא כאן, ובתרגום של מהדורת Cooper.

להמשיך לקרוא "26 מעט הערות על מנון מאת אפלטון (האם אדם יכול לעשות רע מבחירה. על יחוס רצון לאל)"