קטגוריה: 25 הערות על פיידון מאת אפלטון – חלק א'

25 מעט הערות על פיידון מאת אפלטון (בעומק ההוכחה להישארות הנפש. העולם כשירה)