קטגוריה: 33 מעט הערות על הדיאלוגים המוקדמים של אפלטון

33 מעט הערות על הדיאלוגים המוקדמים של אפלטון (הקדמה לתוכן הדיאלוגים של אפלטון. ביאור למה אני מערב דברים של אפלטון אריסטו חז"ל רמב"ם חכמי קבלה ואחרים)

פרוטגורס עמ' 329-332 [בעימוד הסטנדרטי שבכל המהדורות]

הקדמה לדיאלוגים האפלטוניים. מבאר שהנושא שלהם הוא היחס בין אחדות לריבוי

להמשיך לקרוא "33 מעט הערות על הדיאלוגים המוקדמים של אפלטון (הקדמה לתוכן הדיאלוגים של אפלטון. ביאור למה אני מערב דברים של אפלטון אריסטו חז"ל רמב"ם חכמי קבלה ואחרים)"