קטגוריה: 1 אנשי העיר המעולה – פרק ב-ד. סיבה, דרגות קיום