קטגוריה: 8 אנשי העיר המעולה – פרק ל. האחדות של כל חלקי העם

8 אנשי העיר המעולה – פרק ל. האחדות והחכמה של כל חלקי העם

במה שכותב הרמב"ם במורה שהתורה דיברה בלשון בני אדם במשלים על האל כדי לסבר אוזן ההמון, ואמרה אמיתות שמנוסחות בדרך שאינה בתכלית המעלה הגבוהה של זכות השכל כדי לקיים את סדר החברה, יש לחכם אלפארבי דברי נפלאים בזה, לבאר איך כל חלקי העם הם אחדות אחת וכולם כמו איברים בגוף אחד והחכמה נמצאת בכולם.
להמשיך לקרוא "8 אנשי העיר המעולה – פרק ל. האחדות והחכמה של כל חלקי העם"