קטגוריה: על השגת האושר – אלפראבי

13 מה עושה אדם למנהיג

זה ציטוט מאלפארבי The Attainment of Happiness- Alafarabi עמ' 42. אין לי מה לחדש בו, אבל מפני גודל חשיבותו אני רוצה להביא אותו כמו שהוא.

להמשיך לקרוא "13 מה עושה אדם למנהיג"

12 ידיעה מוסר ופוליטיקה

ביאור יסודי בעניין ידיעה

.

אריסטו אומר שלדעת משהו זה לדעת את סיבותיו. לדעת מי פעל אותו, מה חומרו, מה צורתו, ומה תכליתו.

אם אני יודע מה תכליתו של כסא ויושב עליו, וכעת אני חוקר מי עשה אותו ומה החומר ממנו הוא עשוי ומה מהותו שמייחדת אותו משולחנות ושרפרפים, למה הידיעות האלה חשובות לי ולמה הן נחשבות שעל ידי זה אני יודע מהו כסא. מה אכפת לי אם עשה אותו נגר או קוף או שנוצר במקרה מהצטברות מקרית של חומרים וכו'. אלה בסך הכל עובדות חיצוניות לכסא שלא אמורות לעניין אף אחד משום סיבה ולא עושות אותי יותר יודע את הכסא באופן מהותי או מחובר אליו בדרך כלשהי.

להמשיך לקרוא "12 ידיעה מוסר ופוליטיקה"

11 הבחנה בין דרכי העיון. התבוננות מהי ידיעה ולמה. הקדמה יסודית ללימוד ודעת

אלפארבי כותב בכמה מקומות שכל ידיעה אנושית היא על ידי הסילוגיזם האריסטוטלי.
.

דברי המלומדת החשובה דבורה בלאק:

להמשיך לקרוא "11 הבחנה בין דרכי העיון. התבוננות מהי ידיעה ולמה. הקדמה יסודית ללימוד ודעת"

9 בהבדל היסודי בין סוג למין

האדם שייך לקבוצה של בעלי חיים הנקראים יונקים שיש לה מאפיינים ברורים המייחדים אותה מקבוצות בעלי חיים אחרות.

אמנם אצל אריסטו וההולכים בדרכו חלוקה כמו יונקים אינה נחשבת סוג. הסיבה לכך היא לפי מה שכתב פורפיריוס בהקדמה לאורגנון של אריסטו, שסוג צריך לענות על השאלה מה הוא הדבר [what a thing is] , ולא די שיענה על השאלה כמו מה הוא [what kind of a thing it is]. צריך לומר את מהותו עצמה ולא די לומר משהו אודותיו.

להמשיך לקרוא "9 בהבדל היסודי בין סוג למין"