קטגוריה: 11 הבחנה בין דרכי העיון. התבוננות מהי ידיעה ולמה. הקדמה יסודית ללימוד ודעת

11 הבחנה בין דרכי העיון. התבוננות מהי ידיעה ולמה. הקדמה יסודית ללימוד ודעת

אלפארבי כותב בכמה מקומות שכל ידיעה אנושית היא על ידי הסילוגיזם האריסטוטלי.
.

דברי המלומדת החשובה דבורה בלאק:

להמשיך לקרוא "11 הבחנה בין דרכי העיון. התבוננות מהי ידיעה ולמה. הקדמה יסודית ללימוד ודעת"