תגית: אבן כספי על ההבדל בין בכח לאפשרות

16 ביאור אבן רושד על הקדמת האורגנון מפרק ג עד סוף ההקדמה

זהו המשך של רשימה 15 – ביאור על הקדמת האורגנון, כאן תבואר ההקדמה עד תומה.

האורגנון הוא קובץ ספרים של אריסטו בנושא לוגיקה ונחשבו בעת העתיקה כמבוא היסודי לתורת אריסטו. הספר הראשון של אריסטו מהאורגנון הוא הקטגוריות.

להמשיך לקרוא "16 ביאור אבן רושד על הקדמת האורגנון מפרק ג עד סוף ההקדמה"