תגית: ביאור ההוכחה להישארות הנפש ולידה מחדש

25 מעט הערות על פיידון מאת אפלטון (בעומק ההוכחה להישארות הנפש. העולם כשירה)