תגית: ביאור הצמצום לפי הסופיסטן

59 הערות על המטאפיזיקה של אריסטו – ספר זתא. פרק טז (המשך רצוף של הרשימה הקודמת)

המשך רצוף של הרשימה הקודמת, מספר 58

ברשימה הקודמת בהיותי באמצע משפט המחשב שלי כבר לא היה יכול להחזיק את הרשימה בגלל אורכה.

מה שכתבתי לעיל בכותרת של רשימה 58 שהיא מוגדרת כהמשך של הרשימה שלפניה, הכוונה מבחינת הנושאים הנדונים, ושהיא מדברת על פרק ט"ז בספר זתא, ועסקתי בפרק הזה יותר בכללות ובקיצור כבר ברשימה 57.

כאן זה המשך ישיר ורצוף של הכתיבה של הרשימה הקודמת שנקטעה באמצע הפסקה. לכן אין שום טעם לנסות להתחיל לקרוא מכאן.

להמשיך לקרוא "59 הערות על המטאפיזיקה של אריסטו – ספר זתא. פרק טז (המשך רצוף של הרשימה הקודמת)"