תגית: ביאור יסודי בעניין ידיעה

11 הבחנה בין דרכי העיון. התבוננות מהי ידיעה ולמה. הקדמה יסודית ללימוד ודעת

אלפארבי כותב בכמה מקומות שכל ידיעה אנושית היא על ידי הסילוגיזם האריסטוטלי.
.

דברי המלומדת החשובה דבורה בלאק:

להמשיך לקרוא "11 הבחנה בין דרכי העיון. התבוננות מהי ידיעה ולמה. הקדמה יסודית ללימוד ודעת"