תגית: ביאור שונה ממה שכתבתי בהקדמה לביאור על מו"נ

2 אנשי העיר המעולה – פרק ה. משכיל שכל ומושכל, ובמורה נבוכים א' ס"ח

מורה נבוכים חלק א' פרק ס"ח:
"כבר ידעת פרסום זה המאמר אשר אמרוהו הפילוסופים באלוה ית' והוא אמרם שהוא השכל והמשכיל והמושכל ושאלו השלשה ענינים בו ית' הם ענין אחד אין רבוי בו. וכבר זכרנו אנחנו זה גם כן בחבורנו הגדול משנה תורה שזה פנת דתנו כמו שבארנו שם (רצוני לומר היותו אחד לבד ולא יצורף אליו דבר אחר – רצוני לומר שאין דבר קדמון זולתו). ולזה יאמר "חי יי" ולא יאמר חי' יי' – מפני שאין חייו דבר זולת עצמו כמו שבארנו בהרחקת התארים:

להמשיך לקרוא "2 אנשי העיר המעולה – פרק ה. משכיל שכל ומושכל, ובמורה נבוכים א' ס"ח"