תגית: בעניין בכח ובפועל כהבנה יסודית ומוכרחת של מושג ה'יש'

29 מעט הערות על סופיסטן מאת אפלטון (בעניין בכח ובפועל כהבנה יסודית ומוכרחת של מושג ה'יש'. במקורות העיוניים של תורת האידיאות. בחמשת הקטגוריות של אפלטון. בעומק היחס בין הבורא לנבראים – היש והאין)

Sophist

By Plato

Written 360 B.C.E

Translated by Benjamin Jowett

להמשיך לקרוא "29 מעט הערות על סופיסטן מאת אפלטון (בעניין בכח ובפועל כהבנה יסודית ומוכרחת של מושג ה'יש'. במקורות העיוניים של תורת האידיאות. בחמשת הקטגוריות של אפלטון. בעומק היחס בין הבורא לנבראים – היש והאין)"