תגית: דברי אלפראבי על התנועה

4 בדברי מילות ההגיון שער ט' על הצורה של דברים מלאכותיים

במילות ההגיון שער ט' כתב:
"סבות הנמצאות ארבע: החומרהצורההפועל והתכלית. דמיון זה בענינים המלאכתיים, בכסא, דרך משל, חמרו – העץ, ופועלו – הנגר, הצורה – הרבוע אם הוא מרובע או השלוש אם הוא משולש או העגול אם הוא עגול, ותכליתו – הישיבה עליו. וכן הסיף, דרך משל, חמרו – הברזל, ופועלו – הנפח, וצורתו – האורך ומעט הרוחב וחדוד הקצוות, ותכליתו – שיהרג בו. ואלו ארבע הסבות הן מבארות נראים בעניינים המלאכתיים כולם, כי כל אמן אמנם יצייר הצורה אשר יציירהו בחומר-מה, יהיה עץ או ברזל או נחושת או שעוה או זכוכית, בעבור כוונה יכוון אותה בכלי ההוא."

להמשיך לקרוא "4 בדברי מילות ההגיון שער ט' על הצורה של דברים מלאכותיים"