תגית: התורה וגם העולם הם שירה

25 מעט הערות על פיידון מאת אפלטון (בעומק ההוכחה להישארות הנפש. העולם כשירה)