תגית: מאמר: ההכרח של אפלטון שהעולם נברא – העולם כזיווג

5א הערות על טימיאוס מאת אפלטון (מאמר: ההכרח של אפלטון שהעולם נברא – העולם כזיווג)

ברשימה 5 התחלתי מלהראות איך אריסטו לא חולק על יסודות תורת אפלטון אלא רק מוסיף לה שמלבד המבט השמיימי שלפיו האידיאות קודמות לחומר מבחינת סדר ההוויה ומעלת ושלמות הקיום, יש במקביל גם מבט ארצי שבו מה שבחומר קודם במציאותו. ומה שהוא חולק בחריפות על אפלטון הוא רק בכך שיש חשיבות מכרעת לא להזניח את המבט הארצי, והתבאר בפנים עיין שם וגם בהקדמה החמישית לביאור על מורה נבוכים.

תורת ה'עצם' של אריסטו באה להעמיד את שני המבטים האלה כאחד.

בסוף הרשימה הגעתי לתורה של אפלטון שנמסרה בעל פה על העקרונות הראשוניים של הבריאה, הם ה'אחד' והשתים-הבלתי-מוגדר שנקרא גם המרובה והמועט. והבאתי את דברי אריסטו במטאפיזיקה ספרים 13 ו 14 שמוסר בראשי פרקים ובמרומז את התורה הזו.

(עיין ערך טוב על זה באנציקלופדיה לפילוסופיה כאן. וגם הערך בויקיפדיה הוא טוב עיין כאן)

.

.

ראיתי צורך להביא גם את החלק של תורת אפלטון לגבי האל והנבראים שהתבאר בכתב בדיאלוג טימיאוס. ואני מעתיק כאן עם הערות את רוב הדיאלוג טימיאוס.

ביאור טוב על טימיאוס מאת Cornford נמצא כאן

פרוקלוס על טימיאוס נמצא כאן

להמשיך לקרוא "5א הערות על טימיאוס מאת אפלטון (מאמר: ההכרח של אפלטון שהעולם נברא – העולם כזיווג)"