תגית: מה בדיוק היא תפישת כח הדמיון

63 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה א

הקדמה כללית לאבן סינא

באנגלית הוא נקרא לרוב כשמו בגרסה הלטינית Avicenna ולפעמים גם Ibn Sina. חי בפרס בשנים 1037–980.

ביחד עם אלפראבי שחי כמאה שנה לפניו (872-950) ואבן רושד שחי כמאה וארבעים שנה אחריו  (1198 – 1126) נחשב אחד משלושת גדולי הפילוסופים המוסלמים שהלכו בדרכו של אריסטו (להזכיר, הרמב"ם חי בערך בזמנו של אבן רושד, בשנים  1138-1204).

להמשיך לקרוא "63 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה א"