תגית: מה הטעם ללמוד מספרים ולא די ללמוד מהמציאות

25 מעט הערות על פיידון מאת אפלטון (בעומק ההוכחה להישארות הנפש. העולם כשירה)