יצא לאור ספרי על "הרמיזות וההערות" של אבן סינא

אני שמח לשתף שיצא לאור התרגום והביאור של "הרמיזות וההערות" מאת אבן סינא.

הספר יכול לשמש גם כביאור על המורה נבוכים, יש בו כאלף מובאות מהמורה נבוכים שמבוארות במקביל לדברי אבן סינא באותו נושא.

עיין כאן.

השלמת החיבור על המורה נבוכים

היום, י"ב באלול ה'תשע"ט, הסתיים בס"ד החיבור "הערות קצרות על המורה נבוכים".

התבאר בו בכל עניין מה הנושא שבו הוא באמת מתכוון לדון לפי העומק והכוונה האמיתית של המחבר, וכן הכוונה העמוקה הכללית של כל הספר, ונפתחים המנעולים ממה שהעלים והצניע את תוכן דבריו.

החיבור יכול לשמש גם כהקדמה להכנס ללימוד אריסטו. כי הוא מראה למי שרגיל בלימוד תורני איך מה שכתוב בתורה הוא אותו עניין שכתוב באריסטו, ולא מצריך לעסוק בקטעים ארוכים מכתבי אריסטו שהם קשים למי שלא הורגל בזה.

בכל עניין ביארתי עד שיהיה מובן על מה הדיון, מה הנושא שאותו הרמב"ם בא ללמד. זו רק העמדה של הקורא על ההתחלה של הנושא. גם אם יש בנושא הזה להמשיך לבאר עוד הרבה מאוד, לא עשיתי זאת כאן. לכן החיבור נקרא "הערות קצרות", למרות שחלקן משתרעות על הרבה דפים.

והוא נקרא "על סדר הפשט", כי לא כתבתי כמתנבא לומר שכאן עומק הסוד שרומז אליו הרמב"ם הוא כך וכך, אלא בכל מקום הראיתי בבירור איך הסוד של כוונת הרמב"ם האמיתית נובע ומתגלה בהכרח גמור מתוך ניתוח מדוקדק של פשט לשונו.

והוא נקרא "לפי הסדר" כי הוא כמקשה אחת, מבנה אחד עם יסודות וקומות, וכל עניין בו נקשר אל העניינים האחרים, וסדר הפרקים הוא הסדר הנכון ללמוד בו בלי שהעניינים יתערבבו ולא יובנו בבהירות.

כאמור יש ללמוד אותו מההתחלה לפי הסדר. באתר שנקרא ביאור על מורה נבוכים יש הרבה דברים אחרים שכתבתי לפני החיבור הזה. החיבור מתחיל מרשימה מספר 1 (הרשימות שלפני כן אין להן מספרים.)

.

המרתי את כל ההערות על המורה נבוכים לקובץ אחד ארוך. זה מועיל להדפיס או לחפש. זה נמצא כאן כקובץ html. אפשר ממנו להעתיק לוורד או לייצא ל pdf. (להוריד למחשב את קובץ ה zip, לפתוח, וללחוץ על קובץ ה html)

69 אלפראבי – התחלות הנמצאות

ספר התחלות הנמצאות (נקרא גם ספר ההתחלות), בתרגום רבינו שמואל אבן תיבון, נמצא כאן.

אעתיק רק את מה שאני מעיר עליו, אבל דברי מתייחסים לכל דברי אלפראבי ויש לראותם בספר בפנים.

אלפראבי נקרא המורה השני, והכוונה שהוא שני לאריסטו. הרמב"ם באגרת לאבן תיבון כתב:

אלפראבי

כאן קישור לספר דעותיהם של אנשי העיר המעולה שגם הוא ספר נכבד של אלפראבי וזכינו לתרגום עברי משובח שלו מאת ד"ר אחמד אלע'בריה.

להמשיך לקרוא "69 אלפראבי – התחלות הנמצאות"

68 אבן סינא – הרמיזות וההערות ב – חלק א פרקים 17-27

אחר כך כתבתי תרגום עם הערות לספר הרמיזות וההערות, ושם הדברים הרבה יותר מדוייקים ומבוארים ממה שנכתב כאן.

.

.
הרמיזות וההערות ב – חלק א פרקים 17-27

"הרמיזות וההערות" ("אל-אשאראת ואל-תנביהאת" Remarks and Admonitions) חלק שני ושלישי (פיזיקה ומטאפיזיקה), מאת אבן סינא.

הספר נמצא כאן (בתרגום לאנגלית): הרמיזות וההערות מאת אבן סינא – חלקים ב'-ג' (הספר עצמו מתחיל מעמ' 59).

הביאור על הספר "הרמיזות וההערות" מתחיל מרשימה 67 לעיל. זהו ספר עמוק מאוד וקשה להבנה, ויש ללמוד אותו מההתחלה לפי הסדר. מרשימה 67 הכל הוא רצף אחד של כתיבה, והחלוקה לרשימות היא רק מסיבות טכניות.

אני מתייחס בכתיבה לכל הטקסט של אבן סינא, ואני מעתיק רק חלקים מעטים ממנו. לכן יש להוריד את הקובץ ולראות את כל הטקסט.

להמשיך לקרוא "68 אבן סינא – הרמיזות וההערות ב – חלק א פרקים 17-27"

67 אבן סינא – הרמיזות וההערות א – חלק א פרקים 1-16 (ביאור גדול בעניין הבוהו)

הרמיזות וההערות א – פרקים 1-16 (ביאור גדול בעניין הבוהו)

הרמיזות וההערות ("אל-אשאראת ואל-תנביהאת" Remarks and Admonitions) חלק שני ושלישי (פיזיקה ומטאפיזיקה), מאת אבן סינא.

הספר נמצא כאן: הרמיזות וההערות מאת אבן סינא – חלקים ב'-ג' (הספר עצמו מתחיל מעמ' 59)

כדאי ללמוד גם את ההערות, יש בהן מובאות מאירות עיניים מהפירוש של אל טוסי. לנוחות אני מעלה כאן קובץ שבו רק ההערות, כדי שיהיה אפשר להסתכל בהן תוך כדי לימוד לצד הטקסט (הן נדפסו כולן בסוף הספר ולא נוח כל פעם לדפדף לשם).

כל מה שכתבתי עד כאן ב"עיונים בפילוסופיה אריסטוטלית" נכתב לפני כתיבת ההערות על המורה נבוכים. אחרי כתיבת רשימה 66 לעיל בבלוג זה, עסקתי כתשעה חודשים בכתיבת ההערות על המורה נבוכים, וכעת אחרי סיום ההערות על המורה נבוכים אני מתחיל בכתיבה על הספר "הרמיזות וההערות" של אבן סינא. הספר של אבן סינא מקביל למורה נבוכים בהרבה דברים אבל מדבר באופן יותר מופשט וקשה להבנה, ומעמיק יותר. הכתיבה כאן מבוססת על מה שכתבתי בהערות על המורה נבוכים. היא מעבר פעם שנייה על אותם עניינים ויש בה תוספת עומק והבנה.  הסדר הנכון הוא ללמוד את ההערות על המורה נבוכים ואחריו את הביאורים על "הרמיזות וההערות" של אבן סינא שמתחילים ברשימה זו. 

להמשיך לקרוא "67 אבן סינא – הרמיזות וההערות א – חלק א פרקים 1-16 (ביאור גדול בעניין הבוהו)"

66 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה ד (בדעת המורה נבוכים לגבי קדמות העולם)

הקדמה כללית על אבן סינא יש לעיל רשימה 63.

דברי אבן סינא לא קלים להבנה ואני ממליץ ללמוד לפי הסדר, החל מרשימה 63.

הספר שאני עוסק בו כאן הוא ספר הריפוי חלק הפיזיקה. הוא נמצא כאן:

The Physics of The Healing I-II

 

להמשיך לקרוא "66 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה ד (בדעת המורה נבוכים לגבי קדמות העולם)"

65 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה ג (מקום וזמן. ביאור עמוק ויסודי בהרבה יסודות כלליים חשובים, עיין בתגיות)

הקדמה כללית על אבן סינא יש לעיל רשימה 63.

דברי אבן סינא לא קלים להבנה ואני ממליץ ללמוד לפי הסדר, החל מרשימה 63.

הספר שאני עוסק בו כאן הוא ספר הריפוי חלק הפיזיקה. הוא נמצא כאן:

The Physics of The Healing I-II

ברשימה הזו לא התבאר הרבה מדברי דברי אבן סינא, אלא מתוך התחלה של נסיון לעיין בדבריו על המקום כתבתי ביאור יסודי וכללי על עניין המקום, ומזה נמשך ביאור חשוב להרבה יסודות גדולים, וביאור בפיזיקה של אריסטו ספר ד פרקים ג ד.

להמשיך לקרוא "65 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה ג (מקום וזמן. ביאור עמוק ויסודי בהרבה יסודות כלליים חשובים, עיין בתגיות)"

64 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה ב (ביאור בעניין הגדרת התנועה)

הקדמה כללית על אבן סינא יש לעיל רשימה 63.

דברי אבן סינא לא קלים להבנה ואני ממליץ ללמוד לפי הסדר, החל מרשימה 63.

הספר שאני עוסק בו כאן הוא ספר הריפוי חלק הפיזיקה. הוא נמצא כאן:

The Physics of The Healing I-II

להמשיך לקרוא "64 אבן סינא ספר הריפוי פיזיקה ב (ביאור בעניין הגדרת התנועה)"